PAZOL

Eksport i import danych do pliku.

Eksport danych do pliku jest możliwy, gdy jesteśmy w MOJE ZBIORY albo w ZAPISANE ZESTAWY/szczegóły zestawu. Eksportować można dane dotyczące wszystkich wprowadzonych elementów albo tylko tych wybranych za pomocą pola wyboru (na początku wiersza).

MOJE ZBIORY

Są dwa możliwe formaty pliku z danymi: csv oraz xml. Eksport do pliku csv różni się nieco od tego do pliku xml. Xml pomyślany jest jako narzędzie do współpracy z portalem Bricklink. Dlatego też kształt tego pliku (definicja pól) odpowiada definicji wymaganej przez Bricklink jako plik importu danych (eksport stąd to import tam). Plik xml wygenerowany w Pazol.pl jest gotowym plikiem, który może być załadowany na Bricklink do tzw. inventory (magazyn).

Plik csv zawiera dane ze wszystkich kolumn tabeli, nawet tych, których nie chcieliśmy widzieć i zostały wyłączone w zakładce USTAWIENIA KONTA. Ten plik w domyśle służy do eksportowania danych do innych programów, których lubimy używać, na przykład MS Excel czy Notatnik. Plik csv łatwo wykorzystać, jeśli się chce załadować te dane do takiej aplikacji.

ZAPISANE ZESTAWY

W tej zakładce eksportowanie działa podobnie. Plik csv zawiera wszystkie kolumny z tabeli, także te ukryte. Plik w formacie xml natomiast ma służyć do ładowania poszukiwanych elementów na Bricklink. Jest to uzupełnianie tak zwanej WANTED LIST (listy poszukiwanych elementów). Zawartość tego pliku można wklejać przy ładowaniu tej listy bez żadnych zmian. Kształt pliku xml powstałego w zakładce MOJE ZBIORY jest inny niż tego z ZAPISANE ZESTAWY. Nie można ich więc wykorzystywać zamiennie. Ale nie miałoby to wielkiego sensu. Jeśli nam brakuje jakichś elementów, to nie będziemy ich przecież wklejać do magazynu, tylko na listę poszukiwanych.

Import danych dotyczy, ma się rozumieć, tylko zakładki MOJE ZBIORY. Możemy wykorzystać plik csv wyprodukowany w jakimś zewnętrznym programie (Excel, na przykład). Możemy również na Bricklink wygenerować plik xml z danymi ze swoich zbiorów i załadować go do Pazol.pl bez żadnych zmian.

Wykonanie kopii zapasowej swoich zbiorów najwygodniej przeprowadzić za pomocą pliku w formacie xml. Wystarczy wyeksportować elementy do takiego pliku i zapisać go w bezpiecznym miejscu. W razie potrzeby import z tego właśnie pliku przebiegnie bezproblemowo.

Importując dane do Pazol.pl należy pamiętać, że importowane ilości DODAJĄ się do istniejących, a nie podmieniają. Inaczej ma się sprawa z kolumną NOTATKI. Wartości w tej kolumnie PODMIENIAJĄ się w trakcie importowania.