PAZOL

SORTOWANIE DANYCH

   W nagłówku, pod wierszem do filtrowania, znajdują się tytuły kolumn. Kliknięcie na dowolnym z nich powoduje sortowanie zawartości kolumny alfabetycznie według wartości pól w tej kolumnie. Kolejne klikania powodują odwrócenie kolejności sortowania (malejąco albo rosnąco albo malejąco albo rosnąco albo ...). W połączeniu z filtrami pozwala na ograniczenie widoku do wierszy, które interesują w danej chwili użytkownika.