PAZOL

CO DALEJ Z WYNIKAMI GENERATORA?

Dane dla generatora zostały wybrane (do kolumny GEN), generator został uruchomiony i po niedługim czasie powstała lista zestawów z informacją, w ilu procentach wystarczy na nie elementów.

Warto wiedzieć, że lista zostaje wyczyszczona w momencie wylogowania się użytkownika. Dopóki jesteś na swoim koncie, wyniki pracy generatora są dostępne w zakładce GENERATOR. Czyszczenie listy ma równiez miejsce w momencie zapisania jakiegoś zestawu. Po zapisaniu zestawu lista przestaje być prawdziwa - nie można zbudować innych zestawów z listy, bo część elementów została zablokowana w zapisanym zestawie. Dlatego po zapisaniu jakiegoś zestawu generator powinien być uruchomiony ponownie (po ewentualnym przygotowaniu dla niego nowych danych).

Generator pokazał więc listę zestawów i podał w ilu procentach mamy na nie klocki. Z pomocą filtrów i sortowania można przejrzeć całą tę listę - z reguły jest bardzo długa. Każdy z wierszy można podejrzeć w szczegółach klikając na lupkę na końcu linii. Można to zrobić w nowym oknie klikając na niej prawym przyciskiem myszy i wybierając opcję "w nowym oknie" - jak to w przeglądarce internetowej. Po przejrzeniu listy wybieramy jakiś, najbardziej interesujący nas zestaw i zapisujemy (ikonka z "ptaszkiem" w kółku na końcu wiersza obok lupki).

Zapisanie wyszukanego zestawu Lego powoduje wyczyszczenie listy wyników generatora (jak wspomniano wcześniej) oraz przeniesienie części ilości z kolumny ILOŚĆ do kolumny BLOK (w MOJE ZBIORY). Teraz kolumna GEN uległa zmianie - zostały z niej odjęte elementy z zapisanego zestawu. Kolumna ILOŚĆ także została pomniejszona o te ilości - przeniosły się do kolumny BLOK (zablokowane w zestawie). Można w tym momencie uruchomić generator na nowo i dowiedzieć się, czy znajdzie coś ciekawego na bazie pozostałych elementów. Można też na nowo przygotować listę dla generatora (wyczyścić kolumnę GEN przyciskiem u dołu strony i skopiować do niej inne ilości). Wszystko w zależności od "planu działania" użytkownika.

Znalezione i zapisane w powyższy sposób zestawy można obejrzeć w szczegółach w zakładce ZAPISANE ZESTAWY. Widać tam jakich elementów brakuje i w jakiej ilości (kolumna BRAK). Całą listę można eksportować do pliku, gdyby ktoś miał ochotę pracować nad nią w jakimś programie zewnętrznym (typu MS Access lub jakiś do inwentaryzowania klocków Lego) albo potrzebował do załadowania jej do serwisu Bricklink.com. Eksport danych może być ograniczony polami wyboru tylko do wybranych elementów. Na przykład, można wyeksportować tylko wiersze, gdzie BRAK jest inny niż zero i taką listę załadować na swoje konto w Bricklink.com jako tak zwaną WANTED LIST. Jest to lista elementów, których się poszukuje (można je znaleźć u innych użytkowników tego serwisu i ewentualnie kupić.)