PAZOL

Szczegóły widoku po zalogowaniu

    Po zalogowaniu zmienia się nieco układ witryny. Pojawiają się inne zakładki, a mianowicie:

 

MOJE ZBIORY

    Podgląd elementów z Twojego zbioru. Tutaj widzisz wszystkie wprowadzone przez Ciebie części. Na jednej stronie mieści się 300 linii. Na początku wiersza znajduje się pole wyboru do określania, których elementów mają dotyczyć kolejne polecenia (przyciski u dołu strony). Ikonka na końcu wiersza pozwala edytować ilość (z kolumny ILOŚĆ) i pole notatek dla każdej z linii. Notatki mają stanowić dodatkową informację o danym elemencie - mogą być przydatne na przykład przy filtrowaniu.

 

ZAPISANE ZESTAWY

    Lista zestawów Lego, które zdecydowałeś się zapisać ku pamięci. Generator "wyprodukował" listę zestawów, które możesz zbudować z Twoich elementów, a Ty wybrałeś jakiś z nich i został zapisany na liście. Konsekwencją zapisania zestawu w tym miejscu jest przesunięcie odpowiednich ilości w zakładce "MOJE ZBIORY" z kolumny ILOŚĆ do BLOK (zablokowane). Dopóki nie skasujesz zestawu z tej listy, elementy, które wchodzą w jego skład, są zablokowane w tej kolumnie. Kiedy skasujesz zestaw, ilości odpowiednich elementów "przeskoczą" z powrotem do kolumny ILOŚĆ. W kolumnie ORYG pokazywana jest ilość elementów w oryginalnym zestawie, w MOJE - ilość w Twoich zbiorach. Kolumna Zgodność pokazuje, ile to stanowi procent. Na końcu linii polecenie "usuń", które pozwala zlikwidować dany zestaw z zapisanych. Powoduje to przesunięcie z powrotem ilości z kolomny zablokowanych (BLOK) do ILOŚĆ w zakładce MOJE ZBIORY. Ikonka lupki pozwala na przejście do widoku szczegółowego danego zestawu. Tam widać dokładnie, których elementów i ile brakuje w Twoich zbiorach. W widoku szczegółów można eksportować te dane do pliku, żeby na przykład wykorzystać je w zewnętrznym programie lub w portalu Bricklink.com.

 

GENERATOR

    Sedno całej sprawy. Tutaj uruchamiasz narzędzie do wyszukiwania zestawów Lego. Nie uda się go uruchomić, jeśli nie ma żadnych ilości w kolumnie GEN (dla generatora) w zakładce MOJE ZBIORY. Po zakończeniu działania generator podaje listę zestawów, podając stopień dopasowania dla każdego z nich. Ikonka lupki na końcu wiersza pozwala obejrzeć szczegóły danego zestawu. Wciśnięcie ikonki "ptaszka" powoduje zapisanie zestawu. Lista z generatora zostaje wtedy wyczyszczona, a szczegółowe informacje o brakujących elementach są dostępne w zakładce ZAPISANE ZESTAWY. Zapisanie zestawu powoduje przesunięcie ilości odpowiednich elementów z kolumny ILOŚĆ do BLOK (zablokowane) w zakładce MOJE ZBIORY. Zapisanie zestawu będzie więc niemożliwe, jeśli w kolumnie ILOŚĆ nie ma odpowiedniej liczby elementów. Ma to miejsce wtedy, gdy generator został uruchomiony na bazie większych ilości niż posiadane w kolumnie ILOŚĆ. Można uruchamiać w ten sposób generator, ale wiąże się to z koniecznością usunięcia jakiegoś zestawu z zapisanych, aby "uwolnić" jego składniki. Uruchomienie generatora powoduje odjęcie 2 punktów z konta punktowego.

 

BAZA GŁÓWNA ELEMENTY

    To miejsce, gdzie masz dostęp do wszystkich elementów Lego w bazie. Tutaj przechowywane są elementy, które są składnikami jakiegoś zestawu. Jeśli jakiś klocek Lego występował tylko w zestawach przed 1972 rokiem, to go tutaj nie będzie. Ikonka lupki na końcu wiersza pozwala obejrzeć szczegółowe informacje o danym elemencie. Ikonka "+" w kółeczku obok lupki pozwala dodać element do swoich zbiorów. W oknie szczegółów jest obrazek  i lista zestawów, które zawierają dany element wraz z informacją o ilości i kolorach. Z okna szczegółów również można dodać element do swoich zbiorów (przycisk DODAJ ELEMENT). Przy dodawaniu elementu należy podać jego ilość i wybrać kolor z listy. Lista kolorów jest ograniczona tylko do takich, w jakich ten element występuje.

 

BAZA GŁÓWNA ZESTAWY

    W tej zakładce masz dostęp do wszystkich zestawów Lego w bazie. Przyciśnięcie ikonki lupki na końcu wiersza powoduje wyświetlenie szczegółów danego zestawu: listy jego składników i obrazka przedstawiającego zestaw. Z tego miejsca można dodać do swoich zbiorów wszystkie elementy tego zestawu (przycisk DODAJ WSZYSTKIE...). Przed zapisaniem następuje edycja tych elementów, aby umożliwić ewentualną korektę ilości (gdy czegoś brakuje, na przykład).

 

USTAWIENIA KONTA

    Ostatnia zakładka to miejsce, gdzie możesz ustawić parametry widoku, zmienić hasło, doładować konto punktowe czy zmienić swój adres email. W szczególności można tutaj ustalić, które kolumny mają być wyświetlane dla poszczególnych okien w różnych zakładkach. Ma to ułatwić orientację - zbyt duża ilość informacji na ekranie zaciemnia obraz.