PAZOL

Regulamin

  POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego w domenie Pazol.pl (zwanym dalej „Serwisem” lub „Witryną”)

 2. Operatorem Witryny Pazol.pl jest firma Pazol Marcin Korsakowski z siedzibą: Komaszyce 34c, 88-10 Inowrocław, o numerze NIP 556-127-36-66, działająca na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, prowadzonej przez Wójta Gminy Inowrocław.

 3. Treści zawarte w Serwisie są dostępne dla wszystkich użytkowników internetu. Niektóre zasoby Serwisu są dostępne jedynie po zalogowaniu.

 4. Serwis zastrzega sobie możliwość wystąpienia przerw  technicznych w działaniu Witryny. W przypadku ich wystąpienia dołoży wszelkich starań, aby skrócić je do minimum.

 5. KONTO W SERWISIE

 6. Rejestracja w Serwisie jest całkowicie darmowa.

 7. Rejestracja w Serwisie oznacza pełną akceptację niniejszego Regulaminu.

 8. W celu dokonania rejestracji Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracyjny podając swój adres e-mail i login (nazwę, pod którą będzie funkcjonował w Serwisie), a następnie uaktywnić swoje konto poprzez link przesłany przez Serwis na podany przez Użytkownika adres e-mail.

 9. Konto nie uaktywnione może zostać usunięte przez Serwis.

 10. Usunięcie konta jest możliwe na prośbę Użytkownika wysłaną na adres Serwisu z adresu e-mail przypisanego do konta w czasie rejestracji.

 11. KONTO PUNKTOWE, PŁATNOŚCI

 12. Zarejestrowany Użytkownik dysponuje kontem punktowym, którego aktualny stan widoczny jest w każdej chwili na ekranie Użytkownika.

 13. Zwiększenie stanu konta punktowego następuje w wyniku dokonania płatności. Ilość uzyskanych w ten sposób punktów zależy od kwoty doładowania i wybranej metody płatności według cennika. Dostęp do narzędzia realizowania płatności posiada każdy Użytkownik po zalogowaniu.

 14. Uruchomienie Generatora (wyszukiwarki zestawów Lego) powoduje zmniejszenie stanu konta punktowego o 2 (dwa). Aktualnie jest to jedyna płatna funkcja Serwisu.

 15. Płatności realizowane są za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl.

 16. Dane niezbędne do przeprowadzenia transakcji za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl nie są nigdzie zapisywane. Serwis Pazol.pl nie zbiera żadnych danych osobowych za wyjątkiem adresów e-mail oraz loginów (nazw Użytkowników), które są podane przez Użytkownika w procesie rejestracji.

 17. FUNKCJONOWANIE SERWISU

 18. Celem Serwisu Pazol.pl jest udostępnienie narzędzi do zarządzania zbiorami elementów Lego.

 19. Informacje o elementach i zestawach Lego zawarte w serwisie są ogólnie dostępnymi informacjami i Serwis nie rości sobie do nich żadnych praw.

 20. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za błędy informacji zawartych w udostępnianej bazie danych. Pazol.pl robi wszystko, aby zminimalizować prawdopodobieństwo wystąpienia takich błędów, ale nie może ich wykluczyć.

 21. Tworzenie kopii zapasowych listy elementów należy do obowiązków Użytkownika. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych zapisanych na jego koncie. W szczególności utrata danych może nastąpić w wyniku awarii systemu. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za tego typu zdarzenie bez względu na przyczynę.

 22. Narzędzia do tworzenia kopii zapasowych są dostępne nieodpłatnie w części Serwisu, do której dostęp ma zalogowany Użytkownik. Pliki zawierające skopiowane dane powinny być zachowane na komputerze Użytkownika lokalnie.

 23. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 24. Kontakt z administracją Serwisu Pazol.pl jest możliwy za pomocą poczty e-mail na adres biuro@pazol.pl.

 25. Niniejszy regulamin może ulec zmianom. Obowiązuje najnowsza wersja regulaminu. Aktualna wersja 11.06.2012.

 26. O zmianach w regulaminie użytkownik zostanie poinformowany pocztą e-mail na adres podany przy rejestracji.

 27. W przypadku braku akceptacji Regulaminu, Użytkownik zobowiązany jest do powiadomienia administracji Serwisu o decyzji usunięcia konta. W przypadku braku takiego powiadomienia, przyjmuje się, że Regulamin został zaakceptowany.

 28. Regulamin wchodzi w życie w dniu publikacji w Serwisie.

 

Pozycjonowanie stron Katalog FirmowyKatalog stronPolskie Strony Katalog stron