PAZOL

KOLUMNY Z ILOŚCIAMI

Po pierwszym zalogowaniu w zakładce MOJE ZBIORY jest pusto. Dopiero po wprowadzeniu elementów pojawiają się wiersze. Dla wygody użytkownika wprowadzono trzy kolumny, w których pojawiają się liczby.

1. Kolumna ILOŚĆ zawiera wprowadzone ilości poszczególnych elementów. To są Twoje zbiory. Na początku kolumny BLOK oraz GEN pozostają puste (zawierają zera).

2. Kolumna BLOK to ilości zablokowane po zapisaniu zestawu znalezionego przez generator. Kiedy uznasz, że warto zająć się wyszukanym przez generator zestawem, zapisujesz go i zostaje on zapamiętany w zakładce ZAPISANE ZESTAWY. Automatycznie elementy wchodzące w skład tego zestawu, zostają przesunięte (PRZESUNIĘTE a nie skopiowane) do kolumny BLOK (są jakby zablokowane). Wartości w kolumnie ILOŚĆ zmniejszają się o te właśnie ilości. Suma liczb z kolumn ILOŚĆ i BLOK jest taka jak była po wprowadzeniu danych.

3. Kolumna GEN zawiera ilości, które ma przetwarzać generator. Można do niej kopiować ilości z kolumny ILOŚĆ lub BLOK lub z obu tych kolumn w sumie. Przede wszystkim będziesz kopiować tylko z kolumny ILOŚĆ, ale te dwie pozostałe opcje mogą się przydać. Wyboru dokonuje się u dołu strony, wybierając odpowiedni przycisk.

Przypuśćmy że wprowadzony został jakiś element w ilości 7szt. Przed uruchomieniem generatora 7szt. zostało skopiowane do kolumny GEN (dla GENeratora), żeby mógł wyszukiwać zestawy z tymi siedmioma sztukami. Generator dał wynik, a jeden z zestawów zawiera 2szt. tego elementu. Po zapisaniu tego zestawu z kolumny ILOŚĆ 2 szt. zostają przesunięte do kolumny BLOK. W ILOŚĆ zostaje 5szt. Razem dalej jest 7szt., ale zapisany zestaw powoduje, że 2szt. są zablokowane. Dopóki ten zestaw jest zapisany, generator będzie miał domyślnie do następnych poszukiwań tylko 5szt. Jeśli usuniesz zestaw z zapisanych, wtedy te 2szt. wrócą na swoje pierwotne miejsce w kolumnie ILOŚĆ. Dzięki temu mechanizmowi w kolumnie BLOK widzisz, że jakiś element jest składnikiem zapisanego zestawu.