PAZOL

DO CZEGO SĄ POLA WYBORU?

"Kwadraciki" na początku linii to pola wyboru. Operacje typu usuwanie wiersza, kopiowanie do kolumny GENeratora, czy eksportowanie danych do pliku można wykonywać na wszystkich wierszach ze zbioru albo na wybranych. Pole wyboru służy właśnie do zaznaczania wierszy, których ma dotyczyć polecenie. Jeśli zaznaczysz niektóre z wierszy i wciśniesz u dołu strony jeden z przycisków WYBRANE, to polecenie wykona się tylko dla wybranych wierszy. Dotyczy to wszystkich pięciu możliwych akcji: